Бюро комплексного аналізу та прогнозів

На головнуМапа сайтуЗворотній зв'язок

Заходи з виконання екологічних вимог за умови спільної роботи ОЕС України з об’єднанням енергосистем європейських країн

КОСТЮКОВСЬКИЙ Б.А., канд. техн. наук, ст. наук. співр., СПІТКОВСЬКИЙ А.І., канд. біол. наук, доц., НЕЧАЄВА Т.П.

Проведена оцінка потреби в потужностях ТЕС для двох альтернативних сценаріїв розвитку електроенергетики України при швидкому та повільному темпах розвитку відновлюваних джерел виробництва електроенергії показала, що забезпечити виконання вимог Директиви 2001/80/EC до 1 січня 2018 року практично неможливо. Тому термін виконання цих вимог рекомендовано подовжити до 2030 року. При проведенні за цих умов оцінки ефективних варіантів розвитку ТЕС ОЕС України до 2030 року визначено, що національним інтересам більше відповідають сценарії розвитку теплової генерації, які передбачають проведення до 2020 року маловитратної реконструкції існуючих вугільних ТЕС, приведення викидів забруднювачів у повітря до норм ЄС на газомазутних ТЕС, реалізацію пілотних проектів з комплексної реконструкції вугільних ТЕС і будівництво нових потужностей на існуючих майданчиках. Проведені дослідження показали, що прискорений розвиток відновлюваних джерел енергії призведе до зростання викидів парникових газів при їх паралельній роботі в ОЕС України. Визначено головні задачі та заходи виконання в ОЕС України гармонізованих з європейськими нормативів викидів забруднюючих речовин і забезпечення економічно виправданої мінімізації викидів парникових газів. Рекомендовано терміново розпочати переговорний процес з партнерами по Енергетичному Співтовариству щодо відкладання виконання вимог Директиви 2001/80/EC до 1 січня 2030 року з розробкою й затвердженням плану розвитку генеруючих потужностей і реалізації заходів з екологізації теплової енергетики України, створенням постійно діючої системи моніторингу виконання цього плану.

Джерело: Проблеми загальної енергетики, 2013, 3(34):52-59
Рубрика: Екологічні аспекти енергетики та захист довкілля

Скачування: Повний текст (PDF)

 

Читайте також :