Бюро комплексного аналізу та прогнозів

На головнуМапа сайтуЗворотній зв'язок
На головну arrow Загальна інформація

Громадська організація "Бюро комплексного аналізу та прогнозів"

  Основною метою Бюро є здійснення комплексного аналізу та формування прогнозів, розробка на їх основі і популяризація рекомендацій, спрямованих на сприяння гармонійному та збалансованому розвитку українського суспільства на основі використання сучасних інноваційних, наукоємних, інформаційно-комунікаційних, енерго- та еколого ефективних, низько вуглецевих та інших прогресивних технологій, впровадження сучасної управлінської культури, зорієнтованої на кращий європейський та світовий досвід.

Діяльність Бюро спрямованана:
- визначення пріоритетних напрямків державної політики, зорієнтованої на гармонійний розвиток українського суспільства та сталий розвиток економіки країни;
- вивчення та систематизація світового досвіду реалізації ефективної політики суспільного розвитку на основі застосування прогресивних управлінських рішень та сучасних технологій;
- розгляд професійних питань, що випливають із специфіки реалізації державної політики суспільного розвитку в різних сферах;
- організація розробки проектів нормативно-методологічних матеріалів.

Характерною ознакою досліджень, які проводитиме Бюро є широке застосування формалізованих методів та моделювання, що дає можливість надавати чітку якісну та кількісну картину прогнозів. Використаний при цьому математичний апарат і створений на його основі програмно-моделюючий комплекс BACS-RVE (Big Analytical Complex System for Research of Energy, Economy, Ecology, Energy efficiency and Energy-saving), розроблені членами бюро, дають можливість вирішувати широке коло задач з проблематики розвитку економіки та енергетики, питань зміни клімату тощо. Зокрема, BACS-RVE застосовувався для прогнозування викидів для Шостого національного повідомлення зі змін клімату, при розробці Звіту з відповідності достатності генеруючих потужностей в межах співпраці з НЕК Укренерго, в дослідженнях в межах технічної допомоги Королівства Данії Україні по лінії Українсько-Датського енергетичного центру.Характерною ознакою досліджень, які проводитиме Бюро є широке застосування формалізованих методів та моделювання, що дає можливість надавати чітку якісну та кількісну картину прогнозів. Використаний при цьому математичний апарат і створений на його основі програмно-моделюючий комплекс BACS-RVE (Big Analytical Complex System for Research of Energy, Economy, Ecology, Energy efficiency and Energy-saving), розроблені членами бюро, дають можливість вирішувати широке коло задач з проблематики розвитку економіки та енергетики, питань зміни клімату тощо. Зокрема, BACS-RVE застосовувався для прогнозування викидів для Шостого національного повідомлення зі змін клімату, при розробці Звіту з відповідності достатності генеруючих потужностей в межах співпраці з НЕК Укренерго, в дослідженнях в межах технічної допомоги Королівства Данії Україні по лінії Українсько-Датського енергетичного центру.

  Членами Бюро є визнані на міжнародному та національному рівнях експерти, науковці та фахівці з різних сфер знань, що мають практичний досвід із розробки енергетичних стратегій України, звітності у рамках РКЗК ООН (Національне повідомлення, Дворічний звіт, Національний кадастр антропогенних викидів із джерел та абсорбції поглиначами парникових газів, міжнародних методологій (Оновлення 2019 року Керівних принципів національних інвентаризацій парникових газів МГЕЗК, 2006), національних нормативних документів тощо. Наш досвід та наявні засоби та методи проведення досліджень дозволяють розробляти якісні прогнози щодо перспектив розвитку економіки та енергетики країни, здійснювати оцінку впливу економічних, екологічних, енергетичних політик при формуванні означених прогнозів. Поряд з цим, членами Бюро є представники бізнесу, реального сектору економіки та сфери послуг. Це забезпечує зв'язок між науковим надбанням та практичними потребами.


Сергій Д'яченко - голова бюро
Борис Костюковський - науковий директор

 

 

Читайте також :