Бюро комплексного аналізу та прогнозів

На головнуМапа сайтуЗворотній зв'язок
На головну


Громадська організація "Бюро комплексного аналізу та прогнозів"Основною метою Бюро є здійснення комплексного аналізу та формування прогнозів, розробка на їх основі і популяризація рекомендацій, спрямованих на сприяння гармонійному та збалансованому розвитку українського суспільства на основі використання сучасних інноваційних, наукоємних, інформаційно-комунікаційних, енерго- та еколого ефективних, низько вуглецевих та інших прогресивних технологій, впровадження сучасної управлінської культури, зорієнтованої на кращий європейський та світовий досвід.


Діяльність Бюро спрямована на:

- визначення пріоритетних напрямків державної політики, зорієнтованої на гармонійний розвиток українського суспільства та сталий розвиток економіки країни;

- вивчення та систематизація світового досвіду реалізації ефективної політики суспільного розвитку на основі застосування прогресивних управлінських рішень та сучасних технологій;

- розгляд професійних питань, що випливають із специфіки реалізації державної політики суспільного розвитку в різних сферах;

- організація розробки проектів нормативно-методологічних матеріалів.