Бюро комплексного аналізу та прогнозів

На головнуМапа сайтуЗворотній зв'язок

Теоретичні засади аналізу ефективності моделей регулювання діяльності в електроенергетиці та оцінка наслідків впровадження ринкових моделей в Україні

КОСТЮКОВСЬКИЙ Б.А., канд. техн. наук, ЛЕЩЕНКО І.Ч., канд. техн. наук, СПІТКОВСЬКИЙ А.І., канд. біол. наук, ІВАНЕНКО Н.П., канд. техн. наук 

Незважаючи на те, що процеси лібералізації в електроенергетиці йдуть вже більше 25 років, наукового обґрунтування доцільності цього процесу та оцінок ефективності впровадження ринкових моделей діяльності ще немає. Це робить актуальною наукову проблему формування теоретичних засад оцінки ефективності різних моделей регулювання діяльності в електроенергетиці та розробки методів такої оцінки, вирішенню якої присвячена дана стаття.
В ній наведено теоретичні засади та методи оцінки ефективності різних моделей організації регулювання діяльності в електроенергетиці, які розроблені з використанням методології траєкторного підходу до дослідження великих систем енергетики на основі урахування особливостей розвитку та функціонування ОЕС та специфіки різних моделей регулювання ринку електроенергії, зокрема ціноутворення та механізмів формування генеруючих потужностей. Визначено необхідність прийняти в якості критеріїв такої оцінки можливість в межах певної моделі регулювання гарантовано забезпечувати баланс потужності в ОЕС (необхідна умова) та мінімальність рівня середніх цін на електроенергію для споживачів при економічно обґрунтованих цінах на виробництво електроенергії.
Доведено, що впровадження ринкових моделей регулювання було і є недоцільним, бо маловірогідні позитивні ефекти від їх впровадження мають тимчасовий характер, а з плином часу, для забезпечення надійності електропостачання, необхідним є повернення до управління розвитком та функціонуванням ОЕС на базі централізованої системи обґрунтування та прийняття рішень, що фактично потребує повернення до монопольних моделей регулювання діяльності в електроенергетиці. При цьому, середній рівень цін на ринку електроенергії при ринкових моделях суттєво вищий, ніж при монопольних.
Тому рішення стосовно запровадження ринкових моделей регулювання діяльності в електроенергетиці було помилковим, бо не враховувало специфічні особливості розвитку та функціонування електроенергетики, що і показано в статті. Подальша лібералізація ринку електроенергії в Україні шляхом впровадження моделі ринку на базі двосторонніх договорів та балансуючого ринку не доцільна, що проілюстровано, зокрема, кількісними оцінками наслідків впровадження Оптового ринку електроенергії в Україні для споживачів та можливих наслідків впровадження моделі ринку на базі двосторонніх договорів та балансуючого ринку для них.

Джерело: Проблеми загальної енергетики, 2012, 4(31):21-28
Рубрика: Системні дослідження та комплексні проблеми енергетики

Скачування: Повний текст (PDF)

 

Читайте також :