Бюро комплексного аналізу та прогнозів

На головнуМапа сайтуЗворотній зв'язок
На головну1. Проєкт «База даних енергетичної статистики для систематичного збирання та обробки даних енергетичних показників», який виконано у співавторстві з експертами E4SMA (сторінка партнера: https://www.e4sma.com/en/home-page/), в рамках якого було поставлено та виконано наступні завдання:

 • Розроблено та передано у користування Державній службі статистики України базу даних енергетичних показників України (систематизовані показники енергетичних балансів України, форм державних спостережень та збірників енергетичної статистики України за період з 1990 по 2018 роки).
 • Уперше в Україні створено графічне відображення (схеми) енергетичних потоків в Україні щорічно за період з 1990 по 2018 роки.
 • Створено та розміщено на сайті Державної служби статистики України онлайн репозиторій показників енергетичної статистики України за період з 1990 по 2018 роки задля забезпечення вільного та зручного доступу користувачів до статистичної інформації, що містяться в енергетичних балансах України.


2. Проєкт «Засоби короткострокового моделювання електробалансу в умовах України із використанням досвіду кращих світових практик» (січень 2019 – травень 2019), в рамках якого було поставлено та виконано наступні завдання:

 • Проаналізовано сучасні методології та математичні моделі для короткострокового прогнозування електробалансів, та підставі чого запропоновано методологічні засади короткострокового прогнозування електробалансу в Україні.
 • Сформовано та затверджено математичну модель короткострокового прогнозування електробалансу в умовах України, на базі якої виконано моделювання короткострокового прогнозування електробалансу в Україні.
 • Проведено навчальні курси з використання розробленої математичної моделі короткострокового прогнозування електробалансу в Україні для національних експертів та представників державних органів влади.


3. Проєкт «Створення бази даних з питань енергетичної статистики України за 1990-2016 роки та підвищення прозорості національної звітності з викидів парникових газів в енергетичному секторі» (жовтень 2017 – квітень 2018), в рамках якого було поставлено та виконано наступні завдання:

 • Створено електронний архів форм державних спостережень та збірників енергетичної статистики України за 1990-2016 роки у PDF-форматі.
 • Створено базу даних верифікованих показників використання енергетичних ресурсів в Україні за 1990-2016 роки в Excel-форматі, розроблено на її основі рекомендації щодо перерахунків в секторі «Енергетика» Національного кадастру антропогенних викидів із джерел та абсорбції поглиначами парникових газів в Україні (Кадастр викидів ПГ) та проведено аналіз особливостей формування даних в Кадастрі викидів ПГ в Україні й проблем використання енергетичних балансів України, які розробляються Державною службою статистики України та Міжнародним енергетичним агентством, з метою проведення інвентаризації ПГ.
 • Сформовано ряди динаміки статистичних показників питомих витрати енергії і палива на виробництво окремих видів продукції і робіт, необхідних для проведення аналізу й моделювання розвитку енергетичного сектору України, а також розроблено рекомендації щодо вдосконалення енергетичної статистики України, зокрема, щодо розширення потреб в енергетичній статистиці для проведення аналізу та моделювання розвитку енергетичного сектору України.


4. БКАП є незмінним учасником процесу підготовки щорічної звітності з обліку викидів парникових газів в рамках зобов’язань України за РКЗК ООН – Національного кадастру антропогенних викидів із джерел та абсорбції поглиначами парникових газів в Україні (Кадастр викидів ПГ), що відповідним чином зазначено у розділі «Автори» цього документу, який готує Мінекоенерго України. Наступні напрацювання БКАП було впроваджено задля підвищення якості звітності з обліку викидів ПГ в Україні:

 • методологічні засади обліку викидів ПГ в секторі «Енергетика»;
 • методологічні засади обліку викидів ПГ в категоріях «Інсінерація та відкрите спалювання відходів» та «Компостування та анаеробне зброджування відходів» в секторі «Відходи»;
 • підготовлені та систематизовані за категоріями IPCC вихідні дані про використання палива в Україні протягом 1990-2010 років;
 • щорічні рекомендації та зауваження до проєкту Кадастру викидів ПГ починаючи з 2014 року.

 

 

Читайте також :