Бюро комплексного аналізу та прогнозів

На головнуМапа сайтуЗворотній зв'язок
На головну

Костюковський Борис Анатолійович

  Науковий директор "Бюро комплексного аналізу та прогнозів"


  • Канд. техн. наук, Енергетичні системи та комплекси, 2007 р. (Інститут загальної енергетики НАН України, Київ, Україна)
  • Старший науковий співробітник, 2011 р.
  • Інженер-електрик, Енергетичні системи, 1983 р. ( Київський політехнічний інститут, Київ, Україна )
  • Лауреат державної премії України в галузі науки та техніки (1999 р.)
  • Лауреат премії ім. В. М. Хрущова Національної академії наук України за видатні роботи в галузі енергетики та електротехніки


     Костюковський Борис має більш ніж 30-ти річний досвід в галузі дослідження та моделювання розвитку та функціонування економіки та енергетики країни, приймав участь в значній кількості, як керівник та відповідальний виконавець, наукових робіт присвячених дослідженню проблем розвитку та функціонуванню української економіки, енергетики, проблемам змін клімату, підвищення енергоефективності та проблематиці енергозбереження. Є автором біля 100 наукових праць .

Він є одним з ключових розробників низки документів загальнодержавної ваги, зокрема:

  • Першого та Шостого національних повідомлень України зі змін клімату (1995 та 2013 рік);
  • Комплексної державної програми енергозбереження України на період до 2010 року (1997 рік);
  • Першого Національного кадастру викидів парникових газів (1999 рік);
  • Першої Енергетичної стратегії України на період до 2030 року (2006 рік);
  • Першого національно-визначеного внеску в скорочення викидів ПГ (2014 рік);
  • Звіту з відповідності (достатності) генеруючих потужностей (2020 рік).

Приймає участь у розробці законодавчих та нормативно-правової бази з питань енергетики та змін клімату.   

Поряд з участю у проектах загальнодержавного рівня, активно бере участь у виконанні робіт на рівні підприємств, зокрема, щодо бізнес-планування та  підвищенню ефективності роботи підприємств України різноманітного профілю, зокрема, підприємств: з виробництва електричної та теплової енергії, будівельних матеріалів, хімічної промисловості, харчової промисловості, будівель комерційного призначення.

Є фахівцем з проектуванні та розробці програмно-інформаційних та моделюючих комплексів різноманітного призначення.
Як експерт приймав участь у великій кількості міжнародних проектів по програмам EU-TACIS, UNDP, USADI, технічної допомоги Україні урядів Канади та Королівства Данії, WB, EBRD та інших.

Він є офіційним експертом Програми розвитку ООН (UNDP) та ключовим експертом Агентства з міжнародного розвитку США (USADI).

Наукові публікації 

Надішліть електронний лист

 

 

Читайте також :