Бюро комплексного аналізу та прогнозів

На головнуМапа сайтуЗворотній зв'язок
На головну arrow Наша команда arrow Шульженко Сергій Валентинович

Шульженко Сергій Валентинович

  Член ради "Бюро комплексного аналізу та прогнозів"

 

  • Канд. техн. наук, Енергетичні системи та комплекси, 2011 р. (Інститут загальної енергетики НАН України, Київ, Україна)
  • Старший науковий співробітник, 2015 р.
  • Інженер-системотехнік, Автоматизовані системи обробки інформації та управління, 1993 р. ( Київський політехнічний інститут, Київ, Україна )

 

Додаткова освіта, курси підвищення кваліфікації тощо:

1) 2015р., курс стратегічного планування та менеджменту в межах спеціалізованого тренінгу – “Розбудова потенціалу для стратегії низьковуглецевого розвитку”, проект USAID “Муніципальна енергетична реформа в Україні”;

2) 2012 р., курс “Міжнародне управління енергетичними ресусрами” в межах наукового напряму “Сталий розвиток енергетики, екологічний менеджмент енергетичних ресурсів та відновлюваної енергетики”,  UNESCO International Sustainable Enery Development Centre.


Заохочення, нагороди, подяки тощо:

1) 2018р., Почесна грамота Президії Національної академії наук України за суттєві наукові та організаційні здобутки при реалізації програм і проектів у рамках співробітництва з Міжнародним інститутом прикладного системного аналізу (IIASA).

2) 2016р., Подяка за вагомий внесок у підготовку та обговорення Очікуваного національно-визначеного внеску України до нової глобальної кліматичної угоди в межах проекту UNDP “Створення потенціалу для низько вуглецевого росту в Україні” та на підставі рішення Парламенту Федеративної Республіки Німеччини;

3) 2013р., Почесна грамота Президії Національної академії наук України та Центрального комітету профспілки працівників НАН України за багаторічну плідну працю, вагомі здобутки у професійній діяльності, значний особистий внесок у розвиток вітчизняної науки та з нагоди 95-річчя Національної академії наук.

 

Досвід роботи

2020 – до теперішнього часу, Інститут загальної енергетики Національної академії наук України, заступник директора Інституту з наукової роботи;

2017 – 2019, Національна енергетична компанія “Укренерго”, начальник відділу підготовки балансів;

2013 – 2017, Інститут загальної енергетики Національної академії наук України, завідувач відділу “Прогнозування розвитку атомної та відновлюваної енергетики”;

1997 – 2013, Інститут загальної енергетики НАН України, працював на посадах (від провідного інженера до провідного наукового співробітника), що передбачають наукову фахову діяльність в галузі дослідження розвитку як національного енергетичного комплексу вцілому, так і його окремих секторів, зокрема, електроенергетики;

1993 – 1997, працював інженером, а згодом керівником групи з розробки програмного забезпечення підтримки систем керування базами даних різного призначення, зокрема, із технічного обліку споживання енергетичних ресурсів промислового підприємства, складання звітного енергетичного балансу підприємства, прогнозування енергетичного балансу підприємства відповідно до виробничих планів.

 

Професійний досвід

Багаторічний досвід організації та проведення наукових досліджень стосовно розвитку електроенергетики на тривалу та середньострокову перспективу. Протягом професійної діяльності вирішував наукові завдання розроблення та вдосконалення математичних моделей функціонування і розвитку об’єктів електроенергетики із дотриманням безпеки постачання електроенергії та операційної безпеки національної ОЕС, зокрема, ОЕС України, а також керування робіт із розроблення і використання програмно-інформаційних засобів реалізації цих моделей. Був відповідальним виконавцем та науковим керівником багатьох наукових робіт. Виконував практичні роботи (енергетичні аудити) з аналізу балансу споживання енергетичних ресурсів промисловими підприємствами, підприємствами торгівлі, готельного господарства, а також міст. Має досвід виконання наукових та практичних робіт у співпраці з міжнародними партнерами, зокрема, EBRD – Європейський банк реконструкції та розвитку, UNDP – Представництво ООН в Україні, TACIS – технічна допомога співдружності незалежних держав, IIASA – Міжнародний інститут прикладного системного аналізу. Брав участь у фахових обговореннях актуальних проблем розвитку енергетики, зокрема:

- 2018р., участь у робочій групі з розробки «Порядку формування прогнозного балансу електричної енергії об’єднаної енергетичної системи України на розрахунковий рік», затвердженого Наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 26.10.2018р. №539, Міністерство енергетики та вугільної промисловості України, 2018р.;

- 2016р., консультації з адаптації та локалізації порядку денного з питань розвитку до 2030 року та 17 Цілей Сталого Розвитку ООН в Україні, Київ, Україна, 05.07.2016;

- 2016р., 25-th Energy Forum, Croatian Energy Day, A Unique Energy and Climate Policy in Open Energy Market: a year after COP 21, Zagreb, Croatia, 18.11.2016;

- 2015р., international conference “System Analysis 2015”, IIASA, Laxenburg, Austria, 11 – 13 November 2015;

- 2015р., круглий стіл «Атомно-енергетичний комплекс України-2014: досягнення та перспективи розвитку», м. Київ, 24 червня 2015р., організатор – Асоціація «Український ядерний форум»;

- 2015р., громадські обговорення проекту Плану розвитку ОЕС України на 2016-2025роки, ПС-750кВ «Київська», 20.01.2015р.

 

Приклади найбільш вагомих робіт:

- 2017р., співрозробник проекту документу “Звіт з оцінки відповідності (достатності) генеруючих потужностей”, який щорічно готує Національна енергетична компанія “Укренерго”;

- 2016р., відповідальний виконавець науково-дослідної роботи “Визначення можливості забезпечення потреб національної економіки та суспільства у електричній енергії і потужності на середньострокову та довгострокову перспективу, з урахуванням безпеки постачання та стандартів операційної безпеки”;

- 2016р., науковий керівник наукової роботи “Прогнозування та визначення попиту на основні види енергоресурсів в Україні на період до 2040 року”;

- 2015р., як незалежний консультант приймав участь у підготовці та обговоренні Очікуваного національно-визначеного внеску України до нової глобальної кліматичної угоди, зокрема, на замовлення Представництва ООН в Україні надавав консультаційні послуги з питань можливостей підвищення енергоефективності промисловості України в тривалій перспективі;

- 2014р., брав участь в розробці проекту Енергетичної стратегії України до 2035р., зокрема, розділу “Розвиток електроенергетики України до 2035 року”. Результати досліджень були опубліковані Національним інститутом стратегічних досліджень (Енергетична стратегія України як інструмент політики енергетичної безпеки: зб. мат. наук.-практ. конф., 23 грудня 2014 р., м. Київ / упорядн.: О.М. Суходоля, А.А. Сидоренко; С.В. Бегун, А.А. Белуха; за заг. ред. О.М. Суходолі // К.: НІСД, 2014. – 168 с. – (Сер. «Національна безпека», вип.9);

- 2013р., співвиконавець науково-дослідної роботи “Розроблення довгострокових, середньострокових та  короткострокових прогнозів викидів парникових газів за різних сценаріїв розвитку економіки України”, результати були використані при підготовці Шостого національного повідомлення зі зміни клімату;

- 2012р., відповідальний виконавець науково-технічної роботи “Методика «Оцінка обсягів скорочення викидів парникових газів за рахунок зниження технологічних витрат в розподільчих мережах України»”;

- 2007р., провідний співвиконавець науково-дослідної роботи “Розробка енергетичного балансу, як основи для проведення енергетичного аудиту муніципальних промислових підприємств. Розробка методології побудови енергетичного балансу підприємства і способи його використання для енергетичного аудиту та моніторингу”;

- 2006р., співвиконавець науково-дослідної роботи “Енергетичний аудит муніципального підприємства Калуська ТЕЦ. Комплексний енергетичний аудит та розробка пропозицій з підвищення енергоефективності”;

- 2001 – 2005рр., співвиконавець науково-дослідної роботи “Розробка основних напрямків розвитку паливно–енергетичного комплексу на підставі уточнених макроекономічних показників соціально–економічного розвитку України з метою урахування в Енергетичній стратегії України до 2030 року та подальшу перспективу. Розробка розділів присвячених розвитку електроенергетики, нетрадиційним та відновлюваним джерелам енергії та екологічності національної енергетики”, результати використані як основа для проекту Енергетичної стратегії України до 2030 року та дальшу перспективу (редакція 2006р.).

Наукові публікації 

 

Читайте також :